moja-pensja.pl
Negocjujesz podwyżkę?
Sprawdź od czego zależy Twoje wynagorodzenie!
Twoja pensja
kalkulatory płac
stanowiska
miasta i regiony
oferta dla firm

Moje konto

Szukaj stanowiska

wpisz nazwę stanowiska
  • partner
  • partner

Promocja 45% zniżki

Pełny raport o zarobkach na stanowisku nauczyciel przedmiotów zawodowych za jedyne 6 PLN

Sprawdź ile zarabia

Abonament

Pełne raporty płacowe dla ponad 1200 stanowisk!
40 raportów branżowych!

Kalkulator brutto/netto

podaj kwotę brutto

English version

Ile zarabia nauczyciel przedmiotów zawodowych?

Loading
stanowisko z grupy: szkolnictwo
poziom stanowiska: specjalista
wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe
znajomość języka obcego: niewymagana

Zarobki brutto/netto na stanowisku nauczyciel przedmiotów zawodowych

W Polsce nauczyciel przedmiotów zawodowych zarabia 2300 PLN brutto. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku daje to pensję netto w wysokości 1669.05 PLN.

zarobki netto  
  1669.05 PLN
zarobki brutto  
  2300.00 PLN
wynagrodzenie brutto 2300.00
składka ub. emerytalnego 224.48
składka ub. rentowego 34.5
składka ub. chorobowego 56.35
składka ubezpieczenia zdrowotnego 178.62
zaliczka na podatek dochodowy 137.00
suma potrąceń 630.95
wynagrodzenie netto: 1669.05
Pracujesz jako nauczyciel przedmiotów zawodowych? Powiedź ile zarabiasz! Podaj pensję brutto

Zobacz nasz najnowszy raport branżowy

Dowiedz się ile zarabia dyrektor, kierownik, specjalista oraz pracownik szeregowy zatrudniony w Twojej branży. Zobacz raport o wynagrodzeniach w branży szkolnictwo

Ile zarabiają nauczyciele przedmiotów zawodowych ?

Rynkowe zarobki na stanowisku nauczyciel przedmiotów zawodowych zawierąją się w przedziale od 2200 PLN do 2900 PLN. Oznacza to, że co drugi nauczyciel przedmiotów zawodowych w Polsce otrzymuje pensję pomiędzy 2200 PLN a 2900 PLN. 10 procent przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 1500 PLN. Natomiast najwyższe płace na jakie mogą liczyć nauczyciele przedmiotów zawodowych to zarobki rzędu 9000 PLN. Powyżej tej kwoty zarabia 10% pracowników zatrudnionych na tym stanowisku. Dowiedź się więcej o wynagrodzeniach z pełnego raportu.
 
1500
2200
2300
2900
9000
rozkład zarobków

Wynagrodzenie na stanowisku nauczyciel przedmiotów zawodowych stanowi 64% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.
Nie zgadzasz się z danymi zaprezentowanymi w naszym serwisie?
Powiedz nam ile tak naprawdę się zarabia na stanowisku nauczyciel przedmiotów zawodowych?

Wyraź swoją opinię na temat zarobków na prezentowanym stanowisku

Ogólna charakterystyka stanowiska pracy nauczyciel przedmiotów zawodowych

Nauczyciel przedmiotów zawodowych prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zawodowych i policealnych szkołach zawodowych, m.in. w zawodach: elektrycznych, mechanicznych, chemicznych, budowlanych, górniczych, dla przemysłu włókienniczego, obuwniczego, spożywczego i in., naucza przedmiotów zawodowych wspólnych dla zawodu i przedmiotów zawodowych specjalistycznych, dba o wykształcenie u uczniów umiejętności zawodowych określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.

Zadania i obowiązki na stanowisku pracy nauczyciel przedmiotów zawodowych

- wyposażanie uczniów w wiedzę niezbędną z zakresu nauczanego przedmiotu, np. technologii, maszynoznawstwa, elektrotechniki, materiałoznawstwa, miernictwa i in.,
- kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych przewidzianych w programie nauczania,
- realizowanie programów nauczania wg zasad współczesnej dydaktyki, z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych (komputery, testy itp.),
- aktualizowanie programów nauczania o treści wynikające z rozwoju techniki i technologii w zakresie nauczanej specjalności (zawodu),
- udoskonalanie metod nauczania i wychowania,
- ocenianie uczniów, ich postępów w nauce, analizowanie przyczyn niepowodzeń, opracowywanie różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów,
- wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu,
- przygotowywanie uczniów do wykonywania zadań związanych z ich przyszłą pracą zawodową,
- dbanie o stan zdrowia psychofizycznego uczniów i kulturę ich zachowania,
- współdziałanie z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej,
- współpraca z zakładami pracy z regionu, dla którego szkoła przygotowuje kadry, dostosowywanie treści kształcenia do wymogów stawianych przez te zakłady,
- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
- poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy pedagogicznej, szczególnie poznawanie osiągnięć współczesnej techniki i nauki o wychowaniu, doskonalenie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia,
- współdziałanie z rodzicami na rzecz klasy i szkoły w komitecie rodzicielskim.
źródło danych | reklama | polityka prywatnosci | regulamin | kontakt: info@moja-pensja.pl
Powiedz ile zarabiasz!
Odbierz analizę płac »
1200 stanowisk
40 branż
Kup pełny dostęp!