moja-pensja.pl
Negocjujesz podwyżkę?
Sprawdź od czego zależy Twoje wynagorodzenie!
Twoja pensja
kalkulatory płac
stanowiska
miasta i regiony
oferta dla firm

Moje konto

Szukaj stanowiska

wpisz nazwę stanowiska
  • partner
  • partner

Promocja 45% zniżki

Pełny raport o zarobkach na stanowisku pedagog szkolny za jedyne 6 PLN

Sprawdź ile zarabia

Abonament

Pełne raporty płacowe dla ponad 1200 stanowisk!
40 raportów branżowych!

Kalkulator brutto/netto

podaj kwotę brutto

English version

Average Pedagogue job salary

Ile zarabia pedagog szkolny?

Loading
stanowisko z grupy: szkolnictwo
poziom stanowiska: specjalista
wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe
znajomość języka obcego: niewymagana

Zarobki brutto/netto na stanowisku pedagog szkolny

W Polsce pedagog szkolny zarabia 2200 PLN brutto. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku daje to pensję netto w wysokości 1599.53 PLN.

zarobki netto  
  1599.53 PLN
zarobki brutto  
  2200.00 PLN
wynagrodzenie brutto 2200.00
składka ub. emerytalnego 214.72
składka ub. rentowego 33
składka ub. chorobowego 53.9
składka ubezpieczenia zdrowotnego 170.85
zaliczka na podatek dochodowy 128.00
suma potrąceń 600.47
wynagrodzenie netto: 1599.53
Pracujesz jako pedagog szkolny? Powiedź ile zarabiasz! Podaj pensję brutto

Zobacz nasz najnowszy raport branżowy

Dowiedz się ile zarabia dyrektor, kierownik, specjalista oraz pracownik szeregowy zatrudniony w Twojej branży. Zobacz raport o wynagrodzeniach w branży szkolnictwo

Ile zarabiają pedagodzy szkolni ?

Rynkowe zarobki na stanowisku pedagog szkolny zawierąją się w przedziale od 1800 PLN do 3000 PLN. Oznacza to, że co drugi pedagog szkolny w Polsce otrzymuje pensję pomiędzy 1800 PLN a 3000 PLN. 10 procent przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 1600 PLN. Natomiast najwyższe płace na jakie mogą liczyć pedagodzy szkolni to zarobki rzędu 5000 PLN. Powyżej tej kwoty zarabia 10% pracowników zatrudnionych na tym stanowisku. Dowiedź się więcej o wynagrodzeniach z pełnego raportu.
 
1600
1800
2200
3000
5000
rozkład zarobków

Wynagrodzenie na stanowisku pedagog szkolny stanowi 61% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.
Nie zgadzasz się z danymi zaprezentowanymi w naszym serwisie?
Powiedz nam ile tak naprawdę się zarabia na stanowisku pedagog szkolny?

Wyraź swoją opinię na temat zarobków na prezentowanym stanowisku

Waszym zdaniem:

TO JEST KPINA,JESTEM PEDAGOGIEM OD 20 LAT I WIEM ILE ZARABIAM.TYLKO JAKIŚ DUREŃ MA LUKI W PAMIĘCI I ZAMROCZENIE.WIEM ,ŻE ZARABIAM ZNACZNIE MNIEJ 2200 ZŁ.TE ZAROBKI PODANO DLA KOGOŚ NA STANOWISKU KIEROWNICZYM.PEDAGOG NIE MA NADGODZIN JAK INNI NAUCZYCIELE.TE ZAROBKI SĄ GŁODOWE JA JAKO SAMOTNA OSOBA CIĄGLE LECĘ NA POŻYCZKACH Z BANKU.WIEM ,ŻE W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM ZAROBIĘ WIĘCEJ NIŻ NA ETACIE PEDAGOGA, CIĄGLE PO GODZINACH PRACY LATAM PO DOMACH I INSTYTUCJACH WSPOMAGAJĄCYCH WYCHOWANIE.A UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH TYLKO W WOLNYCH DNIACH- TO SKANDAL
ZDENERWOWANA PEDAGOŻKA - 2013-04-19

Ogólna charakterystyka stanowiska pracy pedagog szkolny

Pedagog szkolny organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Zadania i obowiązki na stanowisku pracy pedagog szkolny

- pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych, poprzez: obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież,
- określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce,
- występowanie do dyrektora szkoły, po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych), o zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych lub socjoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy,
- współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym: klas specjalnych, form integracyjnych, nauczania indywidualnego,
- udzielanie pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
- koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki), ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu,
- działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego,
- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,
- współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa),
- prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży, zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających,
- doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.
źródło danych | reklama | polityka prywatnosci | regulamin | kontakt: info@moja-pensja.pl
Powiedz ile zarabiasz!
Odbierz analizę płac »
1200 stanowisk
40 branż
Kup pełny dostęp!